Over ons

Ons Doel

Wij bieden onze professionele hulp aan als toevoeging van de opvoeding thuis en ontwikkeling van tweetaligheid bij kinderen wiens ouders (een van de ouders) Russisch van afkomst is. Daarbij zien wij de volgende doelen van onze activiteiten:

 • Het creëren van gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van de interesse om Russisch te gaan spreken, en om Russisch als moedertaal te gaan beschouwen en om stabiele interesse te ontwikkelen voor het leren van de Russische taal en grammatica;
 • Uitbreiden van de actieve en passieve woordenschat;
 • Ontwikkelen van actieve interesse voor de Russische cultuur en zijn tradities;
 • Kinderen mogelijk geven om met andere Russisch sprekende kinderen te communiceren;
 • Kinderen leergierig maken;
 • Centraal staat het ervaren van emotionele veiligheid. Dit willen wij bereiken door in de school situaties te creëren, waarin kinderen zich:Optimaal kunnen ontplooien;
  • Prettig voelen;
  • Voor zichzelf opkomen;
  • Respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen;
  • Positief en zelfstandig in de maatschappij staan;
  • Sociaal vaardig zijn