De Russische School Nijmegen heet u welkom

Kinderen leren makkelijk de taal spreken. De taal die het kind dagelijks hoort en gebruikt wordt ZIJN TAAL. In Rusland geboren kinderen die in Nederland komen wonen, leren dus heel snel het Nederlands, en vergeten net zo snel ze de moedertaal. Voor de kinderen die in Nederland worden geboren is dit probleem nog erger, en daarmee is het ook een groter probleem voor de Russische ouders. Ze willen met hun kinderen de moedertaal kunnen spreken en ook de rijke Russische cultuur en gewoonten aan hun kinderen meegeven. Voor kinderen uit tweetalige gezinnen is het dus heel belangrijk de talen van beide ouders te kunnen spreken en beide culturen te leren kennen. Het heeft positieve invloed op de algemene ontwikkeling van het kind zelf en op het versterken van de gezinsbanden. Er bestaan al een aantal Russische scholen in verschillende delen van Nederland. Wij willen een mogelijkheid geven aan tweetalige gezinnen in Nijmegen en omgeving de Russische taal en cultuur te leren kennen niet als tegenstelling van de Nederlandse cultuur en gewoonten, maar als een waardevolle aanvulling hierop. Onze Russische lessen voor kinderen, en eventueel ook voor de ouders, bieden zowel een positieve stimulans voor bredere ontwikkeling van kinderen als ook meer mogelijkheden voor gedeelde interesses, gezamenlijke bezigheden en als gevolg hiervan het wederzijdse begrip en vertrouwde relaties binnen het gezin.